Generic placeholder image

برنامه ریزشهری کیست وچه اهدافی رادنبال می کند؟

برنامه ریزی شهری یک حرفه درحوزه عمومی است وبه دنبال بهبودزندگی شهروندان وحل مسایل شهری می باشد.

د نبا ل کنید

Generic placeholder image

فرآیندکسب اطلاعات مکانی شروع کاربرنامه ریزی است.

فرآیندگردآوری اطلاعات اهمیت ویژه دربرنامه ریزی داردوبدون آن برنامه ریزی امکان پذیرنیست.

د نبا ل کنید

Generic placeholder image

ازشهرشیرازبیشتربدانید.

شهرشیرازهم اکنون با داشتن جمعیتی معادل یک میلیون وچهارصدوشصت هزارنفردرسال 90 به عنوان ششمین کلان شهرکشورمطرح می باشد.

د نبا ل کنید


تاریخ شیراز

منتشر شده در 2412 روز پیش

تاریخ شیرازباآثاربه جامانده ازدوران پیش ازاسلام وبعدازآن مربوط می گردد.براساس الواح گلی کشف شده درتخت جمشید نام شیراز با واژه های تی رازی ایش و شی رازی ایش ذکرشده است.جلگه شیراز بسترمناسبی جهت توسعه تمدن های آریایی و پارسی بوده و شهرهایی همچون پاسارگارد و استخر درآن بنیان نهاده شده است.وجود آثارقدیمی مربوط به نقوش برجسته در برم دلک ،تحت ابونصر مربوط به دوره هخامنشی و قلعه فهندژ در تنگ سعدی مربوط به دوره قبل ازاسلام نشان دهنده وجود مجتمع زیستی به نام شیراز در محل فعلی آن می باشد.شیراز نام بلوک و ناحیه بزرگی بوده که چند شهر و آبادی را در بر می گرفته و به همین دلیل تاسیس شهری به نام شیرازدر پیش از اسلام درآثار مورخین قبل از اسلام دیده نمی شود.برخی از مورخین معتقدند که شهر فعلی شیراز در قرن اول هجری به دست محمد بن یوسف بنا شده است.

سرآغاز آبادانی و گسترش شهر شیراز مربوط به دوره آل بویه است.دراین دوره بناهای باشکوهی از جمله کتابخانه ای بزرگ در شیراز و باروی شهر ساخته شد.شیراز در عصر صفوی به دومین شهر آباد وپرجمعیت تبدیل گردیدو در کانون توجه حاکمان صفوی قرار گرفت.دراین دوره گسترش شهر در امتداد محورهای متقاطع انجام گرفت و شکل شهر به صورت بیضی وار درآمد.دراین دوره عوامل مهم گسترش شهر شیراز براساس اقتصاد و امنیت می باشد.

دردوره کریم خان زند شهر شیراز به عنوان پایتخت انتخاب گردید.بنای ارگ ، بازار،حمام و بناهای چندی به همراه کف سازی معابردراین دوره به انجام رسید.شیراز در دوره کریم خان زند به اوج عظمت و رونق اقتصادی رسید.شیراز در عهد زندیه دارای حصار بلند و خندقی عمیق گردید.شهر از طریق 6 دروازه با خارج ارتباط یافت و به 11 محله تقسیم گردید.

شیراز در دوره قاجاریه نسبت به دوره قبل از توسعه ناچیزی برخوردارگردید.در این دوره خیابان زند به عنوان اولین و شاخص ترین فضای عمومی شهر شکل گرفت. دردوره پهلوی اول ، ساختار فضایی مدرن شهر بر سه محور اصلی زیر بنیان نهاده شد:

1-محور دروازه قرآن – دورازه اصفهان

2-محور دروازه اصفهان – دروازه کازرون

3- محوربازار – قصرالدشت

در این دوره فضای عمومی مدرن شهر ی همچون خیابان زند، خیابان سعدی ، رودکی ،داریوش و غیره توسعه و گسترش پیداکرد.

در دوره پهلوی دوم شیراز بویژه از دهه 30 تا انقلاب اسلامی 57 شاهد تغییرات گسترده ای بود.شیراز واجد نقش قابل توجه خدماتی و تجاری گردید.دراین دوره مرکز شهر به صورت مجموعه ای از خیابان های مدرن در پیرامون محور اصلی خیابان زند و بطور عمده در جهت غرب شکل گرفت اما مرکز قدیم همچنان برای اقشار سنتی از جایگاه ویژه برخوردارگردید.

شیراز در دوره پس از انقلاب اسلامی شاهد رشد چشمگیر شهرنشینی و تبدیل شدن به یکی از کلان شهرهای کشور است.شیراز هم اکنون با جمعیت بالغ بر یک ونیم میلیون نفر به عنوان یک قطب خدماتی ، فرهنگی و گردشگری در جنوب کشور مطرح می باشد.

پاسخ دهید


نُه × 6 =

شیرازپدیا

شیرازپدیا وب سایت تخصصی درزمینه شهرسازی بارویکردی ویژه به برنامه ریزی شهری و حوزه های حرفه ای آن می باشد.لطفا جهت ارسال مقالات ازآدرس زیروارسال نظرات ازپنل ارسال پیام استفاده کنید.
تماس با ما:

info@shirazpedia.ir

آرشیو مطالب

بایگانی تاریخ خورشیدی

ارسال پیام


− پنج = 0

shirazpedialogo facebooklogo twitterlogo google+logo
حقوق مادی ومعنوی مطالب متعلق به صاحبان سایت است.