Generic placeholder image

برنامه ریزشهری کیست وچه اهدافی رادنبال می کند؟

برنامه ریزی شهری یک حرفه درحوزه عمومی است وبه دنبال بهبودزندگی شهروندان وحل مسایل شهری می باشد.

د نبا ل کنید

Generic placeholder image

فرآیندکسب اطلاعات مکانی شروع کاربرنامه ریزی است.

فرآیندگردآوری اطلاعات اهمیت ویژه دربرنامه ریزی داردوبدون آن برنامه ریزی امکان پذیرنیست.

د نبا ل کنید

Generic placeholder image

ازشهرشیرازبیشتربدانید.

شهرشیرازهم اکنون با داشتن جمعیتی معادل یک میلیون وچهارصدوشصت هزارنفردرسال 90 به عنوان ششمین کلان شهرکشورمطرح می باشد.

د نبا ل کنید


معماری ارگ کریم خانی

منتشر شده در 2408 روز پیش

بنای ارگ کریمخانی ترکیبی از معماری مسکونی و نظامی است.بخش درونی ارگ با ایوان ها و اتاق های نقاشی شده ،آبنماها و باغچه هاازظرافت خاصی برخوردار است.سه ضلع شمال ،جنوب و غرب هریک دارای یک ایوان و شش اتاق مسکونی در دو طرف آن است.

ساخت این ارگ متعلق به سال 1756 میلادی است . این بنا دردوره زندیه محل استقرار حکومت و در دوره قاجار به عنوان محل زندگی فرمانداران محل مورد استفاده بوده است. ارگ دارای سه شاه نشین درشمال ،غرب و جنوب حیاط است.شاه نشین شمالی مخصوص زمستان،شاه نشین غربی مخصوص فصل بهار و شاه نشین جنوبی مخصوص فصل تابستان است.درطرفین و پشت هر شاه نشین اتاق ها و ایوان هایی قراردارد.تالاری که درحال حاضر دوستون چوبی بلند در جلو آن قرار دارد در گذشته دارای دو ستون سنگی بوده که آقا محمدخان قاجار دو ستون سنگی آن را برای ساخت کاخ گلستان تهران به آنجا منتقل کرد و بجای آن دو ستون بلند چوبی کار گذاشت.

ارگ قلعه ای مستطیل شکل است که در هریک از اضلاع آن برجی از آجر به ارتفاع 15 متر ساخته شده است.بدین جهت از ضریب امنیت بالایی برخورداراست.دیواربنا درپایین 3مترضخامت دارد و در بالا به شکل مخروطی 8/2 متر است.دیوارکی جهت جان پناه بوده و محل استقرار سربازان و تیرکش هایی در دیوار تعبیه شده به حالت مورب که محل قراردادن تفنگ و اسلحه بوده است.دراین بارو اندرونی کریم خان (خانواده ومحارم)زندگی می کردند.درورودی قلعه دری چوبی بزرگی است که درضلع شرقی قلعه قراردارد.دربالای درورودی، صحنه نقاشی روی کاشی هفت رنگ که کشته شدن دیو سفید به دست رستم پهلوان رانشان می دهد.

هشتی ورودی ارگ فضای برزگی است که یک در به اصطبل و درمقابل برای رفتن به پشت بام است.درداخل هشتی چند طاق نما برای نشستن و استراحت وجود دارد.حیاط خلوت درپای 4 برج وجود دارد که حالت خدماتی داشته است.بجز یکی از برج ها که به هشتی راه می یابد .ازداخل حیاط پلکانی به طبقه دوم می رود وازآنجا بوسیله رشته پلکانی به طبقه سوم راه دارد.حوض 4 گوش در جلو هر ایوان ساخته شده که آب آن ها از آب رکناباد تامین می شده است.شالوده و دیوارهای ارگ از سنگ ساخته شده است.بقیه بنا از خشت پخته بکاررفته است.تزیینات داخلی شامل قاب ها و سنگ های مرمر از یزد،تبریز و آیینه های از روسیه ،عثمانی و اروپا آورده شده است.نقاشی قسمت های بالا و مسقف اتاق ها با آب طلا و لاجورد بوده و نقش اتاق ها از اسلوب گل وگیاه به شکل ترنج واسلیمی تبعیت می کند.درزمان قاجار،نقاشی ها و کاشی کاریهای زندیه کلنگی شدند و نقاشی ها و تزئینات قاجاریه جای آنراگرفتند.

درسال 1350 ساختمان ارگ در اختیار سازمان میراث فرهنگی قرارگرفت .بازسازی بنا درسال 1356 آغاز گردید.درطی سال های دهه هشتاد خورشیدی طرح احیای مجموعه کریمخانی به هدف حفظ و تقویت استخوانبدی اصلی و ساماندهی شهرقدیم صورت گرفت.دراین طرح مجموعه کریم خانی با بدنه سازی،جداره بندی و کف سازی محوطه های پیرامونی به نوسازی واحیای مرکزشهر پرداخته شد.

منبع تصویر:سازمان عمران و بهسازی استان فارس

پاسخ دهید


× 1 = هفت

شیرازپدیا

شیرازپدیا وب سایت تخصصی درزمینه شهرسازی بارویکردی ویژه به برنامه ریزی شهری و حوزه های حرفه ای آن می باشد.لطفا جهت ارسال مقالات ازآدرس زیروارسال نظرات ازپنل ارسال پیام استفاده کنید.
تماس با ما:

info@shirazpedia.ir

آرشیو مطالب

بایگانی تاریخ خورشیدی

ارسال پیام


هفت + 6 =

shirazpedialogo facebooklogo twitterlogo google+logo
حقوق مادی ومعنوی مطالب متعلق به صاحبان سایت است.